ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
128 รพสต.หัวเหล่า ด.ญ.นภัสสร พันธ์สีดา 15ม.5ต.บก 25 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ พัฒนะชัย
127 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายสุพจน์ ศรีระวัตน์ 1ม.4ต.โพธิ์ 11 ก.พ. 63 13 ก.พ. 63 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
126 รพสต.หยอด น.ส.สาริตา ขันชัย 53ม.6ต.เหล่ากวาง 23 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ นงคราญ
125 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ฐิตาพร พันคำภา 97ม.4ต.โพธิ์ 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส รพ.น้ำเกลี้ยง ทองสมุทร
124 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.กัญญารัตน์ กีดกั 86ม.7ต.โพธิ์ 10 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 HFM HFM รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
123 รพสต.หยอด ด.ช.ภาคภูมิ ภู่ภักดี 122ม.7ต.เหล่ากวาง 27 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส รพ.โนนคูณ นงคราญ
122 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ศิรสิทธิ์ เบิดสูง 55ม.3ต.โพธิ์ 31 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส รพ.น้ำเกลี้ยง ทองสมุทร
121 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.นาวิน บุตรดี 11ม.11ต.โพธิ์ 26 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส รพ.กันทรารมย์ ทองสมุทร
120 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.วิชา สุขวงศ์ 22ม.3ต.โพธิ์ 26 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส รพ.กันทรารมย์ ทองสมุทร
119 รพสต.ทุ่งรวงทอง นางสาวณัฐชญาภรณ์ คำศรี 8ม.8ต.โนนค้อ 28 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 df DF รพ.กันทรารมย์ ทองสมุทร
118 รพสต.ทุ่งรวงทอง ดช.อภิรัชย์ ไกรษี 21ม.1ต.โพธิ์ 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 r/o df r/o df รพ.กันทรารมย์ ทองสมุทร
117 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.สุรชาติ สิงห์ซอม 21ม.2ต.โพธิ์ 6 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62 r/o df r/o df รพ.น้ำเกลี้ยง ทองสมุทร
  Records 1 to 12 of 127