ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
124 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.กัญ.... ม.7 ต.โพธิ์ 10 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 HFM HFM ทองสมุทร
122 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ศิร.... ม.3 ต.โพธิ์ 31 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส ทองสมุทร
123 รพสต.หยอด ด.ช.ภาค.... ม.7 ต.เหล่ากวาง 27 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส นงคราญ
120 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.วิช.... ม.3 ต.โพธิ์ 26 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส ทองสมุทร
121 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.นาว.... ม.11 ต.โพธิ์ 26 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส ทองสมุทร
125 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ฐิต.... ม.4 ต.โพธิ์ 24 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 อีสุกอีใส อีสุกอีใส ทองสมุทร
119 รพสต.ทุ่งรวงทอง นางสาวณ.... ม.8 ต.โนนค้อ 28 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 df DF ทองสมุทร
118 รพสต.ทุ่งรวงทอง ดช.อภิร.... ม.1 ต.โพธิ์ 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
117 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.สุร.... ม.2 ต.โพธิ์ 6 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
115 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.อัจ.... ม.10 ต.โพธิ์ 29 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
116 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.หนึ.... ม.12 ต.โพธิ์ 26 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
111 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายปิยะ.... ม.12 ต.โพธิ์ 16 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
  Records 1 to 12 of 125